Vanad hooned ja ehituskunst nüüdisaegse elu teenistuses

Ettevõtte eesmärgiks on pidev avatus uutele läbimõeldud lahendusetele, mis säilitavad vanu hooneid ja ehituskunste tänapäevastes normides ja nõudmistes.

 

Kindlasti on vanaaegsete hoonete konstruktsioonid keskkonnasõbralikud, sest kasutatavad materjalid on looduslähedased, taastuvad või taaskasutatavad ja valmistamise tehnoloogiad vähe energiat nõudvad. Nende positiivsete omaduste sidumine tänapäevaste energiatõhususe nõuetega ja inimeste ootustega saame luua jätkusuutlike ja looduslähedasi hooneid pikkadeks aastateks.