Tehtud tööde fotogaleriid

Galeriide sektsioonis on esitatud mõned näitlikumad pildiseeriad tehtud töödest. Mõistagi on tehtud tööde nimistu märksa pikem kui siia pilte üles pandud, aja jooksul lisame töid illustreerivaid pildiseeriaid juurde.

Laastukatused
 Laastukatused
 Laastukatused
 Laastukatused
 Laastukatused
 Laastukatused
Vundamendist katuseni
 Vundamendist katuseni
 Vundamendist katuseni
 Vundamendist katuseni
 Vundamendist katuseni
 Vundamendist katuseni