Palgist hooned, palkehitiste renoveerimine

Vanasti üks peamisi seinakonstruktisooni valmistamise materjale oli puit, seda eriti Lõuna-Eestis. Palke paigaldati seina rõhtsalt või püstisena ning seda tahutult kui ka tahumatult. Rõhtpalkseinte nurgad on seotud erinevate tappidega.

Palgist hooned, palkehitiste renoveerimine

Kasutamist on peamiselt leidnud kuuse ja vähemal määral ka männipuit. Tahutud palkidest hooned on tavaliselt elumajad ja muud olulised hooned, mis enamasti ehitatud I Eesti ajal.

 

Tahumata palgist hooned on enamasti ehitatud enne I Maailmasõda, kuid ka hilisemal perioodil. Viimasel ajal on jälle hakanud kerkima ümarpalgist hooneid, sest hinda on tõusnud algupärane ehitus. Hakates palkhoonel välja vahetama kahjustunud osasid tuleb sobilikud palgid varuda vähemalt talve varem, et puit kuivaks ära. Enne tööde algust tuleb määrata tööde maht ja soovitav tulemus. Sellest lähtuvalt saab otsustada vigade parandamise viisid ja vajadusel täiustada konstruktsioone ja sõlmesid. Tavaliselt kaasneb palkide vahetamisega või proteesimisega hoone sirgeks rihtimine. Omades vahendeid, tedmisi ja oskusi on võimalik päästa ka algselt lootusetus olukorras hooned ja neid tarvitada veel pikka aega.

Palgist hooned, palkehitiste renoveerimine